تفاهم نامه ها

تعداد بازدید:۱۴۳۱

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و پژوهشگاه نیرو

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری وستاد توسعه فناوریهای فضایی و حمل و نقل پیشرفته

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و شرکت نیرا سیستم پویا

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و اداره ورزش و جوانان شهرستان ری

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و مرکز معماری ایران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و انجمن علمی جغرافیای ایران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و آموزش و پرورش ناحیه 1 شهرستان ری

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان ری

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و آموزش و پرورش کهریزک

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و مؤسسه FiBS آلمان

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و دانشگاه فنی حرفه ای کلن آلمان

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و فدراسیون صنعت نفت

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و پلیس راهبر تهران بزرگ

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و اتاق تعاون ایران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و شهرداری منطقه 17 تهران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری و شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری و شرکت جامین جامه آریا

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری و شرکت صنایع شیمیایی فراپل جم

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری و شرکت نفیس دوخت اعلا

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری  و شرکت شناسا دارو سینا

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و موسسه همکاران سیستم

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی مجتمع فنی تهران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و شرکت کشت و صنعت جماران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و گروه شرکت های ساختمانی دان

 - تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران

-  تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

-  تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و شرکت ایران خودرو دیزل

-تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری و پژوهشکده حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری و انجمن صنایع نساجی ایران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری و شرکت آریا یراق صنعت

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری و آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد فلات قاره

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری و تحقیقات اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی و شرکت بازارگان کالا

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری  و موسسه حسابداری تحلیل گران سپهر ایرانیان

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری  و سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان تهران

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری و شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری  و شرکت گروه صنعتی نما ماد پاسارگاد

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری  و پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری  و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

- تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)‌شهرری  و شرکت دانش بنیان بسپار دانش سبز

 

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸