معرفی اداره

تعداد بازدید:۷۹۴

 

مجتبی شاه آبادی فراهانی

رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

EMAIL: mojtabashahabadi@gmail.com

 

سیدمهدی اسحاقی

کارشناس امور کارآموزی

 

 

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۹۶