برگزاری جلسه کارگروه برگزاری همایش امداد خودرو

برگزاری جلسه کارگروه برگزاری همایش امداد خودرو

۰۹ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۰ کد : ۵۱۲۹ اخبار
تعداد بازدید:۵۶۶
برگزاری جلسه کارگروه برگزاری همایش امداد خودرو

در روز شنبه مورخ 6 مرداد ماه 1397 جلسه کارگروه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری همایش امداد خودرو در دفتر این شرکت از ساعت 17 لغایت 19:30 تشکیل گردید. حاضرین در این جلسه از طرف دانشگاه دکتر امیر توحیدی مدیر امور پژوهش و تولید علم، مجتبی شاه آبادی رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، آقای دکتر شهابی رئیس دبیرخانه علمی شبکه های ارتباطی و حمل و نقل، دکتر قلی زاده عضو کارگروه حمل و نقل، دکتر ابراهیم زاده عضو کارگروه حمل و نقل، و از طرف شرکت امداد خودرو ایران دکتر محمود اقبالی مدیر منابع انسانی، دکتر غلامرضا آتیه کار مدیر تأمین، دکتر مهدی عباسی مدیر برنامه‌ریزی راهبردی، دکتر سیدحسین سیدمحمدی رئیس اداره تکوین و توسعه خدمت، دکتر محمد صدری‌نیا رئیس اداره آموزش و توسعه سرمایه انسانی حضور داشتند.

در این جلسه تمامی موارد همایش به شور گذاشته شد و پس از بحث و تبادل نظر چگونگی و جزئیات برگزاری همایش به تصویب رسید.


نظر شما :