برگزاری جلسه با مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)

برگزاری جلسه با مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)

۰۶ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۶:۵۹ کد : ۴۵۹۰ اخبار
تعداد بازدید:۶۴۸
برگزاری جلسه با مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)

در روز یکشنبه مورخ 1396/12/06 از ساعت 13 الی 16 جلسه هماهنگی جهت همکاری های علمی پژوهشی با مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) در دفتر ایشان برگزار گردید.

در این جلسه آقایان دکتر قاضی مغربی رئیس دانشگاه، دکتر حسینی مزینانی معاون پژوهش و فناوری،دکتر توحیدی مدیر پژوهش و تولید علم، مجتبی شاه آبادی رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، آقای دکتر شهابی رئیس باشگاه پژوهشگران و خانم دکتر قلی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه و آقای معینی مدیرعامل شرکت تراورس و آقای دکتر یزدانی معاون فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند. 


نظر شما :