برگزاری نشست بررسی راه های همکاری با سرهنگ حقیقت رئیس بسیج سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

برگزاری نشست بررسی راه های همکاری با سرهنگ حقیقت رئیس بسیج سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

۰۵ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۵:۴۷ کد : ۴۵۷۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۲
برگزاری نشست بررسی راه های همکاری با سرهنگ حقیقت رئیس بسیج سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

این جلسه در تاریخ 29/11/1396 از ساعت 10 صبح در دفتر ئیس دانشگاه با حضور اقای دکتر حسینی مزینانی معاون پژوهش و فناوری، آقای دکتر پیروی رئیس مرکز تجحقیقات نساجی، آقای دکتر فریزاده رئیس دانشکده فنی و مهندسی، آقای مجتبی شاه آبادی رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، آقای دکتر توحیدی مدیر پژوهش و تولید علم، اقای استادی، آقای سرهنگ حقیقت رئیس بسیج سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و آقای حسین پورجمال معاون اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری برگزار گردید.


نظر شما :