جلسه با بخشداری کهریزک در راستای تهیه طرح هادی روستایی

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۹
تعداد بازدید:۴۲۸
جلسه با بخشداری کهریزک در راستای تهیه طرح هادی روستایی

جلسه با بخشداری کهریزک در راستای تهیه طرح هادی روستایی