امضاء تفاهم نامه همکاری با شهرداری منطقه ۱۷ تهران

۱۷ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۴
تعداد بازدید:۴۵۱
امضاء تفاهم نامه همکاری با شهرداری منطقه ۱۷ تهران

امضاء تفاهم نامه همکاری با شهرداری منطقه 17 تهران