برگزاری جلسه با مدیر کل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۰
تعداد بازدید:۴۰۲
برگزاری جلسه با مدیر کل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برگزاری جلسه با مدیر کل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی