برگزاری جلسه با وزارت تعاون در خصوص چگونگی تشکیل تعاونی

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۸
تعداد بازدید:۴۲۵
برگزاری جلسه با وزارت تعاون در خصوص چگونگی تشکیل تعاونی

برگزاری جلسه با وزارت تعاون در خصوص چگونگی تشکیل تعاونی