بازدید از کارخانه های پوشاک

۱۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۸:۳۱
تعداد بازدید:۲۵۶
بازدید از کارخانه روناک جین و ستاره پوشاک ایرانیان
بازدید از کارخانه های پوشاک

بازدید از کارخانه روناک جین و ستاره پوشاک ایرانیان با حضور مسئولین دانشگاه و فرماندار محترم شهرستان ری و دیگر مسئولین شهرری