• |
  • |
  • ۲۰:۰۵ - دوشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۸

اخبار

برگزاری جلسه مشترک با شرکت توسعه فن آوری و ساخت امیرزادگان

برگزاری جلسه مشترک با شرکت توسعه فن آوری و ساخت امیرزادگان

در نشست مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری و شرکت توسعه فن آوری و ساخت امیرزادگان راه های همکاری های فی مابین بررسی شد.
بازدید از کارخانه ریز موج

بازدید از کارخانه ریز موج

در روز دوشنبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ تعدادی از استادان دانشگاه جهت بازدید از شرکت ریز موج به شهر تاکستان اعزام گردیدند.

رشته‌های تحصیلی